Note20 Ultra Archives - 電腦王阿達

Note20 Ultra

       

三星 Galaxy Note 20 Ultra 動手玩影片曝光,與 Note 10 採用相同尺寸 S Pen

關於三星即將在 8 月 5 日發表的 Galaxy Note 20 系列,這段時間幾乎每天都能看到 Jimmy Is Promo 在 Twitter 爆料。稍早,也終於上傳了三星 Galaxy Note 20 Ultra 的動手玩影片,讓大家能看清楚關於這次 Note 20 系列最高階機型 Galaxy Note 20 Ultra 的更多特色。