Redmi 10X Pro Archives - 電腦王阿達

Redmi 10X Pro

       

紅米 Redmi 發表中高階新機 Redmi 10X 系列,首搭載聯發科天璣820處理器、首批支持雙5G待機,售價約 6,733 元起

小米在上個月海外發表 Redmi Note 9 ,也在今日稍早於中國發表 Redmi 品牌的全新系列產品線推出 Redmi 10X 系列新機。這次 Redmi 10X 系列 5G 手機不僅是首款搭載聯發科天璣 820 處理器的智慧型手機,同時也是首批支持 5G+5G 雙 5G 待機的手機。另外, Redmi 也同步推出 Redmi 10X 4G 版本,而它正是日前海外發表的 Redmi Note 9 。