Cubi 3 Silent S Archives - 電腦王阿達

Cubi 3 Silent S

       

MSI 準系統產品 Cubi 3 Silent 、Cubi 3 Silent S 曝光

微星最近更新了Cubi 迷你準系統電腦的兩個新型號,分別是 Cubi 3 Silent 跟Cubi 3 Silent S 。這兩台電腦都是使用無風扇設計,少了風扇帶來的風切聲,電腦的噪音可以降低到最小。嬌小的體型可以適用各種環境,也能透過 VESA 架掛在螢幕背後: ▲Cubi 3 Silent系列是這個系列中第一款無風扇電腦。